Luftare Ödeshög

ATEK håller i skrivande stund på att slutföra installationen av 5 st. tankar i glasfusionerat stål till Ödeshögs nya biogasanläggning. Det är i samarbete med Elva AB som leveransen sker.

1 st. Mottagningstank med en volym om 364 m3
1 st. Rötkammare med en volym om 2 186 m3
1 st. Efterrötkammare med en volym om 433 m3
1 st. SBR-tank med en volym om 409 m3
1 st. Rejektvattentank med en volym om 919 m3

Till SBRen levererar ATEK en mekanisk luftare som fungerar både som omrörare och luftare. Förutom att den kombinerar dom två nödvändiga teknikerna, luftning samt omrörning som en SBR förutsätter, så får man en luftare som inte påverkas av yttre omständigheter så som aggressivt media eller många av- och påslagningar av luften. Luftaren är av typen HyperClassic MixerAerator och håller samma syreöverföring dag ett som om tio år.