För ett antal år sedan installerades E-flex luftare på ett av verken i Falköping kommun. Tidigare fanns bara grovblåsiga luftare placerade utmed bassängkanten. Detta är ingen ovanlig luftarinstallation runt om i Sverige och är tyvärr en riktig energibov. Dessa ersattes med moderna och energieffektiva E-flex moduler tillsammans med en ny blåsmaskin. Med 30 % bottetäckningsgrad med E-flex modulerna kunde vi minska energikostnaderna med över 50% för luftningsprocessen. Tack vare denna gröna investering har nu Falköping visat att det går att spara pengar och göra miljön en tjänst på en och samma gång. Det är vad vi på ATEK kallar miljösmart vattenrening!