Stuga

Målet med våra tjänster och produkter är att vi ska leverera så energisnåla och miljövänliga produkter som möjligt. Miljösmart vattenrening kallar vi konceptet som går ut på att hjälpa våra kunder att spara pengar genom lägre drift- och energikostnader och samtidigt bibehålla eller höja kvaliteten på vattrenreningen.

Miljösmart vattenrening vinner alla parter på. Reningsverket får lägre driftkostnader och använder mindre energi. Samtidigt gör man miljön en stor tjänst genom att mindre energi behövs och därmed utvinnas.

Vi hjälper er gärna att se över hur ert verk skulle kunna spara pengar genom energieffektivare lösningar.

Dalsland Sweden

Dalsland Sweden

I varje offert redovisar vi energiförbrukning och total livscykelkostnad (LCC) vilket tydligt visar förhållandet mellan investeringskostnad, reservdelskostnad och energiåtgång. På så sätt är vi alltid tydliga med hur långt tid det tar att spara in investeringskostnaden med er befintliga utrustnings energiförbrukning som referenspunkt. Vi redovisar också flera alternativ där en balans mellan investering och LCC varieras för att hitta det alternativ som passar er bäst.

Hur mycket pengar kan ni spara in på energieffektiviseringar, tror ni? Kontakta oss, vi hjälper gärna till att utvärdera processerna i ert verk!