Stora Enso Kvarnsveden har gjort en miljösmart investering i HyperDiveluftare ska ersätta ett äldre luftarystem i energibesparingssyfte.