Vi levererade och byggde en utjämningstank på 1500 m3 inklusive luftarsystem till Österlenmejeriet, Lunnarp. Den nya utjämningstanken är tillverkad av glasfusionerat stål, TRIFUSION, från Permastore. Samtlig kringutrustning är även levererad av ATEK. Den nya tanken ersatte en gammal tank av betong som efter 11 år blev utdömd. Den nya tanken har en ISO-certifierad livslängd för över 30 år.

Dessa tankar passar även mycket bra i flera andra applikationer såsom rötning, luftning och omrörning.

Installationen av tanken tog endast 9 dagar. Stort tack till Österlenmejeriet för ett gott samarbete som möjliggjorde den snabba installationen.