Tillsammans med Tierps kommun har ATEK genomfört åtgärder för att göra vattenreningen i kommunen mer miljösmart! Följande energibesparande åtgärder har genomförts av ATEK:

Ersatt alla luftspett med energisnåla HyperClassic omrörare
Ersatt alla äldre flockningsomrörare med energisnålare HyperClassic omrörare.
Ersatt gamla KKI 215 luftare mot iDISC luftare som har ett lägre mottryck och samtidigt fått en energibesparing i och med att de gamla membranen bytts ut.
ATEK ansvarade även för byggnation av bryggor till omrörarna, rördragning, samt förstärkt upp golvets konstruktion.

Vi är mycket stolta och glada över att ha fått genomgöra denna energioptimering i Tierp!