vi installerade två st effektiva HyperClassic för att garantera omrörningen hos en större fiskindustri i Västervik. En volym på över 2000 m3 med 6-7 % TS ska hållas homogent. ATEK var den leverantör som med lägst installerad effekt kunde garantera kraven.