Luftningsutrustningen i ett kommunalt reningsverk drar generellt ca 60-80 % av den totala energikostnaden för hela verket. Eftersom Hofors ARV hade ett gammalt och eftersatt luftarsystem i deras två luftarbassänger påbörjades en utredning för att se hur Hofors ARV skulle kunna kapa denna energiåtgång och på så sätt spara pengar åt verket samtidigt som den negativa miljöpåverkan minskas från verksamheten.

Efter en förstudie och utvärdering installerades nya luftare av typen E-flex i Hofors avloppsreningsverk. De gamla luftarna av typen tallriksluftare KKI 215 byttes ut mot ett modernare och mer energieffektivt system i de två luftarbassängerna.

Med det gamla systemet gick en blåsmaskin på ca 80% av sin kapacitet med enbart en bassäng i drift. Installerad effekt är 18,5 kW. Med det nya systemet går samma blåsmaskin nu på ca 25% av kapaciteten med båda två bassänger i drift.

Detta betyder att Hofors ARV gör en besparing på 10,2 kW per timme. Detta ger 244,8 kW per dag. 20 år är ett normal tidsperspektiv på livslängden för ett modernt luftarsystem. Då har Gästrikevatten gjort en besparing på ca 1 787 840 SEK under hela dess livslängd (1kWh = 1 SEK). Ett extra positiv aspekt är att nu dubbla volymen kan nyttjas samtidigt som alla dessa pengar sparas in och den negativa miljöpåverkan minskas.

Ett stort tack till Gästrikevatten och Jens Sahlén att vi fick nöjet att genomföra denna miljösmarta installation hos er!