Ånge kommun väljer återigen HyperClassic omrörare. Omrörarens goda egenskaper för flockning gjorde att Ånge kommun än en gång valde en omrörare av typ HyperClassic.