Bräcke kommun har valt att installera ATEK tubluftare i sitt sandfång. Tidigare var sandfånget utan luftning och bassängen hade därför stora problem med ansamling av fett som skapade stora slamkakor på ytan. Detta problem är nu löst då luftarna både bidrar med syresättning samt omrörning.