Ryaverket i Göteborg invigde deras nya förtjockarhall i mars 2009. Fyra skräddarsydda bandgravitationsförtjockare typ BTN 2535 från produktserien DEWA, med en maxkapacitet på 100 m³/h styck har bidragit till en effektivare förtjockning och en bättre arbetsmiljö.