Vi har levererat och installerat 12 st kombinerade luftare/omrörare i bur till slamluftningen i Syvabs avloppsreningsverk. Detta är ett steg i deras rening för att klara framtida ombyggnad till MBR. En burkonstruktion går väldigt snabbt och smidigt att installera i en öppen bassäng utomhus. Bassängen behöver inte heller tömmas innan.