MBBR

MBBR – Moving Bed Bio Reactor

ATEKs container är en komplett biologisk avloppsreningsanläggning som bygger på processen MBBR. Anläggningen finns i ett antal standardutformningar, men designberäkningar genomförs för alla typer av avloppsvatten.

MBBR-processen har sin grundstomme tagen från en 20-fot eller 40-fots container. Väggarna i containern har sedan en försärkning för att klara av den höga belastningen. Ytorna i containern är behandlade med polyurea eller en helsvetsad yta av rostfritt stål. Inuti finns mellanväggar, silar och luftare monterade. Anslutningspunkterna för MBBR-containern är en anslutning för luft, en för inloppsvatten och en för utloppsvatten.

Ingen utrustning i containern kräver service!

De olika utföranden

Containern kan levereras i flertalet olika utföranden:

Containerstorlek Fyllnadsgrad
20 fot 30 %
20 fot 40 %
20 fot 50 %
20 fot 60 %
40 fot 30 %
40 fot 40 %
40 fot 50 %
40 fot 60 %

Containrarna finns både att köpa och att hyra. ATEK kan leverera hela reningsverk som containerlösningar. Förbehandlingen sker i vår förbehandlingscontainer, och avskiljning av suspenderat material görs med hjälp av våra flotationer eller i sedimenteringsbassänger. Vi kan även leverera kringutrustning, så som styrning och blåsmaskin i container.

MBBR

Insida av container