ATEK är mycket stolta och glada över att få leverera och installera omrörare i Nordre Follo utanför Oslo. Applikationerna är i bärarsteg samt i slamlager. HyperClassic finns sedan tidigare i ett flertal installationer runt om i världen i bärarsteg. I dessa applikationer används en extra omrörarkropp för att på ett energieffektivt sätt röra om hela volymen. Denna extra omrörarkropp kallas HyperPitch.

Efter mycket problem med de befintliga omrörarna i bärarsteget i Nordre Follo valdes HyperClassic som omrörare tillsammans med bärare i en anoxisk zon. Tack vare dess mjuka omrörning är den perfekt också i anoxiska zoner. Inget syre kommer in till processen från luften då ytan på bassängen hålls lugn medans volymen rörs om.

Installationen gjordes under en försommar utan att tömma bassängen på bärare, och utfördes av ATEK tillsammans med personalen på Nordre Follo. Efter utvärdering fungerar processen nu utmärkt! Bilden här bredvid är från en annan installation med samma typ av omrörare som används i Nordre Follo. Högre upp på axeln sitter HyperPitch.