För att klara utsläppskraven och kunna fortsätta sin produktion hyrde Storuman Fisk en flotation från ATEK. Utöver leverans skötte ATEK installation och intrimning. På under 48 timmar från att personalen kom på plats för installation kunde produktionen på Storuman Fisk fortgå.