Vi hjälpte ett kommunalt reningsverk att byta membran på deras E-Flex lufttarsystem, samt utförde ett täthetsprov. Membranbyte bör göras med 5-7 års mellanrum för att hålla energiförbrukningen på en låg nivå.