Muddring för att sanera bly och zink

I detta projekt genomförde vi en testmuddring i norra Sverige på uppdrag av kund. Testet genomfördes för att se om muddring kan vara en bra metod för sanering av tjärnen, som är förorenad av bly och zink. För att genomföra projektet användes bland annat ett mudderverk (se bild ovan) och avvattningstuber.

För mer ovanliga applikationer, likt denna, är det vanligt att testa olika metoder innan man väljer den mest lämpliga.

Avvattningstuber