ATEK har renoverat Strävlidens ARV i Stenungsunds kommun. Arbetet innefattade tömning av ca 350m3 sediment, renovering av stamluftsledning, byte av tallriksluftare samt installation av lucka.

Strävliden har två luftningsbassänger som står för deras kväverening, och nu är alla luftare utbytta i den ena bassängen. Linda Källfelt, som är projektledare på kommunen, berättar att de tagit prover efter att luftningen kommit igång, som visar på mycket god luftning igen.