Vi har installerat ny och energieffektiv rening på Sparreholms Reningsverk i form av luftare och omrörare. Kombinationen av både omrörning och luftning gör att luftningen kan minskas utan att riskera sedimentering i bassängen.