Under fem veckor muddrade vi en äldre polerdamm, som genomfördes för att återställa dammens funktion. Avvattningstuberna som användes ger en väldigt effektiv avvattning av muddermassorna.

Avvattningstuber