fosfor återvinning

Muddring bidrar till naturens kretslopp

Det är ju fantastiskt att man kan hjälpa naturens kretslopp på traven!
I ett muddringsprojekt plockade vi upp fosforrikt slam ur en övergödd sjö för att sedan sprida det som gödsel på åkermark. Det blir alltså en win-win genom att återställa övergödda sjöar samtidigt som fosfor, vilket är en ändlig resurs, kan återvinnas.

ATEKs insats var en del av en lågflödesmuddring. Vi ansvarade för avvattning av sjösedimentet, som genomfördes med geotextiltuber från vår tyska leverantör Huesker.

avvattningstub vid återvinning av fosfor

Avvattningstub

mudderverk för återvinning av fosfor

Automatiskt mudderverk