Så här ska det se ut vid god omrörning!

Dessa HyperClassic Mixers har varit i drift i mer än sju år och tack vare dess homogena omblandning (totala omrörning) blir det ingen sedimentering av slam i tanken. God omrörning innebär just det, att man kan hålla slammet/de fasta partiklarna i suspension och att det inte bildas högar med slam på bassängbotten. En homogen omblandning säkerställer att processen fungerar så som det var tänkt, optimalt, vilket det blir med rätt omrörare och rätt omrörardesign.