Ny installation av HyperClassic Mixer/Aerator

Här har vi installerat våra kombinerade luftare och omrörare i reningsverkets biosteg. Med den senaste flödesmekaniken är HyperClassic Mixer/Aerator vårt mest effektiva alternativ för att reducera både energiförbrukning och underhållskostnader. Samtidigt som luftningen och omrörningen optimeras sänks alltså driftkostnadera!

På bilden nedan ser man den svarta luftarringen under omrörarkroppen. Ovanför på omröraren sitter 48 st metallblad, vilka slår sönder luftbubblorna till fina små bubblor och således skapar den finblåsiga luftningen. I mitten under axeln finns ett spollager, detta för att fixera omröraren och smörja bottenlagret med spolvatten.