Skivfilter

ATEKs samarbetspartner Invent har genom avancerad CFD-analys designat ett flödesmekaniskt optimerat skivfilter, iFilt, som bygger på principen korsflödesfiltrering. Skivfiltret är speciellt utformat för separation av partiklar från den biologiska reningen vid avloppsreningsverk, och ger en mycket effektiv partikelseparation samtidigt som det klarar höga flöden. Dessutom är skivfiltret mycket yteffektivt, med avseende på såväl filteryta som ”footprint” och behöver endast en liten mängd spolvatten.

Skivfiltrets design

Designen utgår som sagt på tekniken korsflödesfiltrering, till skillnad från många andra skivfilter där så kallad  ”dead-end”-filtrering tillämpas. Vid korsflödesfiltrering roterar filterskivorna konstant i skivfiltret, detta för att skapa turbulens runt filtren. Turbulensen förhindrar partiklar från att fastna på filtermaterialet, vilket annars leder till minskad genomströmning av permeat. Backspolning sker intermittent via sprejmunstycken, där spoltiden beror av vattnets susphalt.

skivfilter

 Skillnad mellan korsflödesfiltrering och dead-end-filtrering

skivfilter filterkassett

Filterkassetter i iFilt

Rostfritt stål

Filtermaterialet är tillverkat av rostfritt stål. Förutom en lång livslängd är filtret därmed opåverkat av UV-strålning och resistent mot de flesta kemiska produkter som kan används på reningsverk. Filteröppningen kan varieras från 10-100 micrometer, standardöppningen är 20 micrometer. Filtermaterialet sitter monterat i ramar, så när ett förbrukat filter behöver bytas lyfts hela ramen ut och det gamla filtret ersätts mot ett nytt filter monterat i samma ram.

Individuell beräkning

För att kunna dimensionera ett skivfilter behöver vi följande information:

  • Inkommande vattenflöde
  • Inkommande susphalt
  • Önskad utgående susphalt
skivfilter installerat

Installerat iFilt skivfilter

Produktbroschyr