Luftningsutrustning till Holmen Paper AB

In Nyheter by Gustaf

ATEK har sålt luftningsutrusning till Hallsta Pappersbruk, i form av; 6 st. Nopol® O.K.I. 2000-37AM luftare samt 590 st. INVENT I-CBA bottenfixerade grovblåsiga luftare samt 200 st. Tex-Flex® membran.