Kurser inom Miljösmart Vattenrening

In Nyheter by Gustaf

Vi erbjuder även kurser inom en specifik process såsom design av luftning/omrörning, mekanisk rening, flotatation och slamavvattning. Dessa kurser kan antingen hållas i Solna på vårt kontor, vid vår testanläggning …