Portabel anläggning för omvänd osmos

In Nyheter by Rahma

Lakvattenrening med omvänd osmos

Du som är involverad i uppförande eller rehabilitering av deponier är medveten om behovet av att behandla det mycket förorenade lakvattnet från deponier. Lakvatten är den vätska som rinner från en deponi när regnvatten sipprar in genom jäsande avfall. Dessa deponier innehåller tungmetaller, salter och kolväten vilka förorenar naturen.

För att behandla lakvattnet hos kund har ATEK tillsammans med de två systerbolagen EMO och SEMEO använt sig av den nydesignade portabla Reverse Osmosis (RO)-anläggningen, som vi kallar ”OSMEO”.

OSMEO är en lösning för behandling och hantering av deponier på plats utformad för att underlätta för annars vanligt förekommande problem med lakvattenlagring, behandling, bortskaffande och transport.

Denna kompakta installation inkluderar flera steg av filtrering, kemisk behandling och en slutlig behandling genom omvänd osmos. System renar vatten som innehåller lösta föroreningar med ett fint membran som bara släpper igenom vattenmolekyler.

Tekniken hjälper deponioperatörer att undvika att vatten läcker ut i naturen. Den reglerar uppsamlingsvattennivån för lakvatten under den våta årstiden och hjälper till att rengöra lakvattenuppsamlingsdammen under den torra årstiden. Teknologin har utvecklats från applikation av havsvattenavsaltning till avskiljning av lakvattenföroreningar under de senaste tio åren.

ATEK erbjuder även OSMEO-containern för uthyrning!

Läs mer om omvänd osmos för lakvatten- och rejektvattenrening.

Renat lakvatten som går tillbaka till naturen.