Grovblåsigt luftningssystem till Malungs kommun

In Nyheter by Gustaf

I samarbete med VA-Ingenjörerna har ATEK sålt INVENT’s grovblåsiga luftningssystem till Tällbyns ARV, Malungs kommun. Totalt 38 st. ICBA-1200 luftare för luftning i kommunalt avloppsvatten, aktivslamprocess med bärarmaterial.