HyperMix tilldelas Red Dot för hög designkvalitet

In Nyheter by Rahma

Den internationella utmärkelsen Red Dot Design Award i kategorin produktdesign tilldelas 2021 till Invent HyperMix-omrörare.

Utmärkt design och funktion

Dricksvattenlagring och distribution är avgörande för att säkerställa en säker vattenförsörjning. Lager bildas vid olika temperaturer i lagrat vatten och utgör en hälsorisk. Alger, efterföroreningar eller variationer i vattenkvalitet kan uppstå vid långa lagringstider i distributionssystemet. HyperMix är den första hyperboloid-formade omröraren som installeras i dricksvattentankar.

Omröraren sitter inbäddad i ett trebent stöd av rostfritt stål. Stödet fungerar också som en flödesbrytare som riktar flödet i sidled längs bassänggolvet. Omröraren drar in vätska uppifrån, bryter upp skiktningen av volymen och blandar säkert innehållet i bassängen. Virvelringen förhindrar att spiralvirvlar uppstår runt omröraren och innehållet i bassängen kvarstår därför homogent.

Red Dot Design Award

Denna designutmärkesle går tillbaka så långt som 1955 och erkänns varje år av en sakkunnig internationell jury. Under en veckas tid, från den 21 juni, finns HyperMix med på Red Dot online-utställning. Och från den 22 juni kommer HyperMix också att ingå i utställningen ”Design on Stage” i Red Dot Design Museum, där alla prisbelönade produkter presenteras.

HyperMix-omrörare

Läs mer om HyperMix.