View Post

Portabel anläggning för omvänd osmos

In Nyheter by Rahma

Lakvattenrening med omvänd osmos Du som är involverad i uppförande eller rehabilitering av deponier är medveten om behovet av att behandla det mycket förorenade lakvattnet från deponier. Lakvatten är den …