Luftningsutrustning till Vansbro ARV

In Nyheter by Gustaf

I samarbete med VA-Ingenjörerna har ATEKsålt INVENT’s grovblåsiga luftningssystem till Vansbro Kommun, Vansbro ARV.Totalt 28 st. ICBA-1200 luftare för luftning i biologisk reningssteg.