View Post

Lakvattenrening!

In Nyheter by Niklas Svanberg

ATEK levererar tillsammans med det franska företaget SEMEO membrananläggningar för rening av lakvatten från till exempel deponier och muddringsarbeten. Membrananläggningen levereras installationsklar och det behöver enbart dras in el, ett inlopp …