Lakvattenrening!

In Nyheter by Niklas Svanberg

ATEK levererar tillsammans med det franska företaget SEMEO membrananläggningar för rening av lakvatten från till exempel deponier och muddringsarbeten. Membrananläggningen levereras installationsklar och det behöver enbart dras in el, ett inlopp och två utlopp till den levererade containern. All annan utrustning finns installerad i anläggningen.

Fördelarna med OSMEO är många, men den största är att det är minst fyra olika membrantyper med olika porstorlekar. Den minsta porstorleken är så liten som 0,1 nm. Detta gör att det utgående vattnet inte innehåller några föroreningar alls, och därmed kan ledas ut direkt till recipienten. Det blir även väldigt lite koncentrat tack vara de olika membranstegen.

Till membrananläggningen behövs det inte något färskvatten. Detta eftersom att backspolningen av membranen kan ske med det renade vattnet.

För mer information om OSMEO, se vår hemsida.

osmeo1 osmeo2