Kurser inom Miljösmart Vattenrening

In Nyheter by Gustaf

ATEK erbjuder kurser och utbildningar inom energioptimering av reningsverk. Detta för att alla våra kunder ska vara väl förberedda inför kommande upphandlingar för att kunna motivera hur man på ett objektivt sätt kan tvinga oss leverantörer att offerera och leverera så energisnål utrustning som möjligt.

kurser-miljösmart-vattenrening

Vi erbjuder även kurser inom en specifik process såsom design av luftning/omrörning, mekanisk rening, flotatation och slamavvattning. Dessa kurser kan antingen hållas i Solna på vårt kontor, vid vår testanläggning i Tyskland eller på plats ute på ert verk eller företag.