Säkra er dricksvattenkvalitet

In Nyheter by Gustaf

Cryptosporidium! Det är en av många anledningar till att installera en mikrobakteriell barriär vid produktion av drickvatten.

Hur säkrar ni er drickvattenkvalitet idag? Ett beprövat och effektivt sätt att decinficera drickvatten är att installera UV-aggregat. ATEK erbjuder förstudie, labtest, leverans och installation av utrustning för UV-desinfektion. Om ni är det minsta osäker på er kvalitet hjälper ATEK er med att ta fram en design som säkrar er drickvattenkvalitet. Det vi behöver från er är information om er nuvarnade vattenkvalitet och ert flöde. Är ni även osäker på denna hjälper vi till med provtagning. På så sätt minskar ni risken för kontaminering och säkrar er dricksvattenkvalitet!

Kontakta oss så berättar vi mer!