Kurs energieffektiv luftning och omrörning

In Nyheter by Gustaf

Med 30 års erfarenhet inom ämnet och tillgång till en av Europas största testtankar erbjuder vi nästa kurs vid Invents testanläggningar i Erlangen, Tyskland den 20 – 22 september 2011. Kursen är passande både för personal på kommunala och industriella reningsverk och för konsulter. Tack vare en bra blandning av deltagare brukar mycket givande och intressanta diskussioner uppstå både i och utanför konferensrummet.

Välkomna att kontakta oss för mer information!

kurs-effektiv