ATEK gästföreläser på Yrkesutbildning

In Nyheter by Gustaf

Under en eftermiddag fick ATEK tillfälle att berätta om flera av våra expertområden för två klasser i yrkesutbildningen i hallsberg. Vårt fokus var återigen energieffektivitet och denna gång inom mekanisk rening, omrörning samt luftning. Vi tackar för denna möjlighet och ser fram emot nästa tillfälle!
gästföreläsning