ATEK har sålt flotation och luftningsutrustning till Cascades Djupafors

In Nyheter by Gustaf

ATEK har i samarbete med VA-Ingenjörerna AB sålt 1 st. KWI MegaCell MCH 12 samt 1 st. Invent I-CBA grovblåsigt luftarsystem till Cascades Djupafors. Flotationen skall ersätta eftersedimenteringsbassängen, och kommer att separera biologiskt slam från avloppsvattnet med ett flöde av max 110m3/h. Ingångkörning sker under vecka 3 (januari) 2007. Luftarsystemet kommer att installeras med bärarmaterial.