ATEK levererar flotation till Hjordnära Mejerier

In Nyheter by Gustaf

hjordnära-flotation

Hjordnära Mejerier är ett ekologiskt mejeri som tillverkar mjölk, fil, yoghurt, vispgrädde, créme fraiche och gräddfil. Samspelet mellan djur, natur och människa är i centrum. Det är därför viktigt att mejeriets miljöpåverkan är så liten som möjligt.

Efter noggranna labbförsök tillsammans med ATEK har mejeriet kommit fram till att investera i en flotation av typen UNC10. Flotationen levereras och installeras av ATEK. Efter flotationen kommer avloppsvattnet att gå vidare till det kommunala avloppsreningsverket för att renas biologiskt så att även lös BOD behandlas. Det floterade slammet kommer att pumpas direkt in till en närliggande rötkammare som förser mejeriet med energi.

ATEK är stolta att få bidra till detta miljövänliga kretslopp.