ATEKs produkter med i Vetenskapens Värld

In Nyheter by Gustaf

I avsnitt 8 av Vetenskapens Värld på SVT visar SCA Ortviken upp sin lösning på hur man undviker att fiberbankar byggs upp ute i recipient. Det finns spekulationer om att fiberbankerna släpper ut gamla miljögifter så som bland annat DDT.
SCA Ortviken ser nu till att nollfibrer inte når bio-reningen med hjälp av en U-lamells flotation av typen MegaCell 80.  Flotationen kan belastas med flöden upp till 800m3/h.

20:10 in i nedanstående länk visas flotationen upp.

http://www.svt.se/vetenskapens-varld/se-program/del-8-64?autostart=true

Mvh
Gustaf Eriksson