Luftnings- och Omrörningsutrustning till Ragn-Sells Högbytrop

In Nyheter by Gustaf

ATEK har sålt luftnings- och omrörningsutrustning till Ragn-Sells Högbytorp: 1 st. HyperClassic Mixer/Aerator samt 2 st. Invent HyperClassic Mixer.

höbbytrop-invent