Nopol O.K.I. luftare till Värö Bruk

In Nyheter by Gustaf

Genom Purac AB har ATEK sålt 4 st. O.K.I. 2000C-22AM till Södra Cell, Värö Bruk – biologiska reningen.värö-luftare