skruvpress

ATEK genomför skruvpressförsök

In Nyheter by Sofie Ekman

Unnder hösten har ATEK förstärkt utbudet inom slamavvattningsutrustning. Sedan tidigare erbjuder vi silbandspressar, gravitationsbord och avvattningstuber. Vi är nu väldigt glada över att vi även kan inkludera skruvpressar i vårt utbud. Skruvpressens funktion bygger på att slammet pressas med hjälp av en skruv, om vart annat, mot fasta och rörliga plattor. Trycket från skruven gör att slammet avvattnas och förtjockas, se bild 1.

skruvpress

skruvpress

Bild 1 visar skruven på vår minsta skruvpress, vilken även är vår testenhet.

Slammet transporteras från flockningskammaren via gravitation till skruven. I början av processen förtjockas slammet. Här bildas den största mängden av rejektvattnet. I den första förtjockarfasens är även ”avvattningslamellerna” bredare och har ett större avstånd mellan lamellerna. Detta för att en stor mängd vatten ska avges och för att trycket på partiklarna ska vara lågt. Rejektvattenkvalitén från förtjockardelen är ofta bra, vilket gör att ingen efterbehandling krävs. Därefter hamnar slammet i avvattningsfasen. Lamellerna har en mindre tjocklek, då trycket på slammet är högre. Rejektvattnet från avvattningsfasen har ofta en sämre kvalité. Av denna anledning avskiljs vattnet från förtjockningen och avvattningen från varandra. Detta möjliggör att rejektvattnet från förtjockningen och avvattningen kan återföras på olika platser i reningsprocessen. För att avgöra hur hög TS-halt som kan uppnås, vilken rejektvattenkvalité och polymerförbrukning som skruvpressen kommer uppnå vid en installation, krävs det ett pilotförsök.

Vid ett pilotförsök kommer vi ut med vår pilotanläggning och kör skruvpressen i 1-2 dagar. Vi mäter inkommande flöde, polymerförbrukning, inkommande och utgående TS samt rejektvattenkvalitén.
ATEK har under hösten genomfört flertalet skruvpressförsök. Ett av försöken genomfördes i Landskrona där tre olika typer av slam testades. Resultatet visade på en varierande TS-halt beroende på typ av slam och en god rejektvattenkvalitet.

Hör gärna av er om vi kan hjälpa er med att välja rätt slamavvattningsutrustning!