Omrörare

ATEK levererar omrörare till ett av Norges största reningsverk

In Nyheter, Projekt by Sofie Ekman

ATEK har fått i uppdrag av entreprenören PNC Norway att leverera 18 stycken HyperClassic Mixer till ett av Norges största reningsverk, Bekkelagets Renseanlegg. Omrörarna ska monteras i flockningsbassänger och slamlager. Flockningen består av åtta linjer med två kammare i varje linje, totalt 16 stycken omrörare. Omrörarna är designade för att i den första bassängen lyfta partiklarna och skapa en totalomblandad volym. I den andra bassängen är omrörarnas funktion enbart att skapa en totalomblandad volym där partiklarna träffar på varandra och växer. ATEK ska även tillhandahålla två stycken omrörare till de två slamlagren. Dessa levereras med bottenlager då vätskenivån varierar mycket.

HyperClassic Mixer är den optimala omröraren för just flockningsbassänger och slamlager. Denna omrörare roterar långsamt och har ett omrörningsmönster utan döda zoner där sedimentation skulle kunna uppstå. Tack vare detta blir susphalten jämn i hela bassängen. Det gör att en jämn TS-halt levereras till slamavvattningen. För flockningen är omröraren bra då den roterar väldigt långsamt. Omrörningen är därmed skonsam för flockarna som får en optimal miljö att växa till sig i.

Om du har frågor och funderingar om våra omrörare får du gärna kontakta oss eller läsa mer på hemsidan!