ATEK levererar avvattningstub till muddringsprojekt i Malmö

In Nyheter by Gustaf

Under första veckan i mars genomfördes första etappen av ett pågående muddringsprojekt utanför Malmö. Ca. 3000 m3 sjövatten och bottensediment har, efter tillsats av polymer, pumpats in i en avvattningstub av geotextil och avvattnats. Tuben, som är placerad på en pråm, är 18 m i diameter och 50 m lång. T.S. i det muddrade slammet ligger på runt 21 % och man räknar med en T.S. i kvarvarande sediment på mellan 40 och 60 %.
avvattningstub