ATEK levererar silbandspress till Boden

In Nyheter by Gustaf

Svedjans ARV i Boden har ersatt sina centrifuger med en silbandspress ifrån ATEK. Silbandspressen avvattnar slam från reningsverkets biologiska process, det avvattnade slammet producerar sedan biogas i en rötkammare. Silbandspressen är dimensionerad för ett inkommande flöde på 12 m3/h vid 300 kg T.S./h. Tillsammans med silbandspressen levererades även en flockulator där slammet flockas tillsammans med polymerkemikalier. Flockulatorn har en beredningsvolym på 250 l och är tillverkad i AISI 304.
silbandspress