ATEK levererar tankar och luftare till Ödeshög

In Nyheter by Gustaf

ATEK håller i skrivande stund på att slutföra installationen av 5st tankar i glasfusionerat stål till Ödelhögs nya biogasanläggning. Det är i samarbete med Elva AB som leveransen sker.
tankar

1st Mottagningstank med en volym 364 m3
1st Rötkammare med en volym om 2 186 m3
1st Efterrötkammare med en volym om 433 m3
1st SBR-tank med en volym om 409
1st Rejektvattentank med en volym om 919 m3

Till SBRen levererar ATEK en mekaniskluftare som fungerar både som omrörare och luftare. Förutom att den kombinerar dom två nödvändiga teknikerna, luftning samt omrörning som en SBR förutsätter, så får man en luftare som inte påverkas av yttre omständigheter så som aggressivt media eller många av och påslagningar av luften. Luftaren är av typen HyperClassic MixerAerator och håller samma syreöverföring dag ett som om tio år.