Västerås energioptimerar sitt luftarsystem

In Nyheter by Gustaf

ATEK har fått uppdraget att byta ut befintliga luftare mot en nyare mer energisnål tallriksluftare. Den nya luftaren heter iDISC och har ett lägre mottryck än en traditionell luftare. Detta i kombination med att man får ett nytt fräscht membran gör att blåsmaskinerna jobbar mot ett mindre mottryck och därmed förbrukar mindre el.

Västerås byter ut samtliga 4 196 luftare.

luftarsystem