ATEK levererar flotation till SCA efter stor konkurrens!

In Nyheter by Gustaf

Efter att ha utvärderat och jämfört ett stort antal leverantörer utav flotationsanläggningar föll tillslut lotten på ATEK och en U-lamell flotation av typen MegaCell 80. Flotationen kommer att behandla ett flöde om 750m3/h från Ortvikens TMP tillverkning. Genom att välja en yteffektiv U-lamell flotation kan Ortviken spara ett helt våningsplan samt räkna med en av de högsta avskiljningsgraderna man idag kan uppnå via flotation. Mer information kommer efter anläggningen är tagen i drift.
flotationsanläggning