ATEK levererar luftare, flotation och slamavvattning till Lantmännen Räppe

In Nyheter by Gustaf

Efter att Lantmännen i Räppe hade fått höjda krav från kommunen valde man att investera i en biologiskförbehandling i form av en MBBR.

ATEK har levererat luftarsystemet som syresätter avloppsvattnet samt ger bärarna den omrörnings som krävs för en fungerande MBBR-process.

flotation2

 

Efter den biologiska reningen passerar vattnet en flotation av typen MegaCell 4 för avskiljning av fasta partiklar.
Vattnet går därefter till kommunens avloppsreningsverk och slammet förtjockas och avvattnas i en silbandspress också den levererad utav ATEK.

Genom ovanstående process minskar Lantmännen kraftigt sin belastning av det kommunala avloppsverket.